Encián
    O škole
    Pedagogický zbor
  Kurzy
    Charakteristika
    Organizačné pokyny
    Termíny
    Prihláška
  Fotogaléria
  Diskusné fórum
  Akreditácie
    Facebook
Charakteristika kurzov

Základný kurz lezenia na skalkách

je akousi „vstupnou bránou“ do sveta horo-lezenia, kde sa účastník zväčša poprvýkrát zoznamuje so základnými pojmami, pohybmi, pohľadom zo skalnej steny do hĺbky, materiálom a aj partiou rovnako spriaznených ľudí. Kurz je dobrým odrazovým mostíkom aj pre tých, ktorí chcú svoje horolezecké kroky smerovať do veľhôr.

Základný horolezecký kurz - letná časť

Záujemca o tieto kurzy, nemusí mať žiadne predchádzajúce horolezecké skúsenosti, lebo kurz je základnou abecedou horolezectva v stredných veľhorách - konkrétne v našich Vysokých Tatrách. V programe sú zaradené tri turnusy v rozličných termínoch a už pravidelne si získavajú záujem mladých adeptov horolezectva. Účastníci absolvujú výučbu horolezeckej náuky v teoretickej časti i veľa praktických skúseností vo výcvikovej časti kurzu. Počas kurzu sa vylezie toľko horolezeckých túr, koľko umožní počasie a na nich vždy dvaja účastníci kurzu tvoria lanové družstvo s jedným inštruktorom. Je to veľmi efektívny a bezpečný spôsob výuky. Prostredie okolia Brnčalovej chaty zanechá hlboké dojmy v dušiach i menej romantických účastníkov. Absolvent tohto kurzu si domov odnáša odpoveď na otázku čo je to letné tatranské horolezectvo.

Základný horolezecký kurz - zimná časť

je určený predovšetkým pre absolventov letných horolezeckých kurzov, ktorí chcú spoznať aj čaro zimného tatranského horolezectva. Kurz prebieha v Doline Zeleného plesa, kde terény umožňujú zoznámiť sa s pohybom na snehu, v kombinovanom skalno-snehovom teréne i s lezením vodných ľadov. V teoretickej časti kurzu účastníci získajú poznatky o technike lezenia, zimnom výstroji, druhoch snehu, podmienkach vzniku lavín, o prevencii i záchrane postihnutých lavínou, aj z histórie zimného horolezectva v Tatrách i iných horstvách Európy a sveta. Absolvent zimného horolezeckého kurzu získa kompletný základ pre svoje ďalšie horolezecké pôsobenie v letných aj zimných Vysokých Tatrách.

Kurz ľadovcovej techniky

je už vyššou školou horolezeckej abecedy. Doporučujeme ho absolventom letného aj zimného kurzu vo Vysokých Tatrách, ktorý túžia zoznámiť sa s novým veľhorským fenoménom - ľadovcom. Náš kurz im umožní spoznať vlastnosti ľadovca, lezenie a zaisťovanie na ňom, naučí ich poskytnúť pomoc alebo i záchranu partnerovi po „páde“ do ľadovcovej trhliny a súčasou programu sú aj výstupy na niektoré vrcholy vo Vysokých Taurách v rakúskych Alpách.

Základný kurz skialpinizmu

je príležitosťou získať teoretické vedomosti i praktické skúsenosti o tomto druhu horolezectva. Účastník kurzu absolvuje teoretické prednášky aj niekoľko túr v terénoch s miernejším i strmším sklonom, výcvik v pohybe s mačkami a čakanom vrátane zlanovania s lyžami, improvizovanú záchranu a transport „poraneného“, nácvik používania lavínového hľadača osôb. Tento kurz patrí k veľmi obľúbeným a uznávaným podujatiam našej školy.

Základný kurz lezenia na skalkách pre rodičov a deti

je príležitosťou zoznámiť sa deťom vo veku 9 - 14 rokov so základnými pravidlami lezenia na neveľhorskom teréne - skalkách. Naše skúsenosti ukazujú, že mládež v tomto veku citlivo a s nadšením vníma lezenie na im primeranej úrovni a z kurzu si odnášajú hlboké zážitky. Program kurzu sa vyvíja pararelne pre deti, ktorým sa venujú inštruktori, aj ich rodičov, ktorí si buď môžu zaliezť sami, ale pri nedostatočných alebo žiadnych skúsenostiach, môžu sa tiež zveriť do rúk inštruktora. Našim cieľom je ukázať možnosti zaujímavej aktivity pre mladé rodiny (ale aj nestarnúce babky a dedkov a ich pomaly dorastajúce vnúčatá).

Zdokonaľovací horolezecký letný a zimný kurz

Mnohí, ešte neorganizovaní absolventi letných kurzov, stávajú sa potom členmi horolezeckých klubov a oddielov. Pre takých, ktorí si ešte nenašli „správnu“ partiu, ale aj pre možno trochu už starších, ktorí už na život v oddiele nemajú čas, je určený tento kurz, kde už teoretická výučba je iba doplnkom a v programe dominuje prax, čiže horolezecké výstupy. Pôsobenie inštruktora je aj tu samozrejmé, ale jeho poslaním je viac iba dohliadať, na svojich zverencov, ktorí už musia prejavovať dosť zreteľné znaky svojej horolezeckej samostatnosti.

Kurz skialpinizmu v ľadovcovej oblasti

je to zodonaľovací kurz určený tým, ktorí snívajú o podnikaní na lyžiach v ľadovcovom teréne, kde sa od človeka vyžaduje, aby oproti našim terénom naviac ovládal pohyb v družstve na lane a to pri výstupoch i zjazdoch, schopnosť poskytnúť pomoc partnerovi po páde do ľadovcovej trhliny, rovnako aj pohyb a zaisťovanie na ľadovci bez lyží. Kurz sa uskutoční v rakúskych Vysokých Taurách, kde je možnosť uskutočniť viacero lyžiarskych túr na trojtisícovky Sonnblick, Granatspitze, Hohe Riffl, Johanisberg, ...